Home Birds Bibliography Links What's new? Takk Contact

Mange har på flere måter hjelpt oss med informasjon og synpunkter. Daniel, Snefrid, Alvin, Willy, onkel Hans, tante Valla, Asbjørg Nilsen Beck, Mikarda, Arlan, Else, Åsta, Borghild, Odd Håkon Hansen og ikke å forglemme Harald. Også takk til Gunnar og Tove som tok oss med på en utflykt til Reindalen og Indre Gamvik; Annemor, vår guide på Vardanvarri; Laila, vår guide i Fastdalen; May, vår guide i Elvejord; Astrid vår guide i Årøybukta tilsammen med hobbysmeden Beck. Takk også til staben vid Tromsø Museum. De var helt nødvendige for stykket om "Arkeologi på Drabeng". En stor ros til alle for deres generositet.

Aud i Oladalen og johnB